Wyróżniony news

Program prewencyjny PIP — "Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach"

Dnia 10 listopada 2017 roku podczas gali uroczystego podsumowania działalności prewencyjnej oraz konkursów prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy zostaliśmy odznaczeni dyplomem PIP — "Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach". Celem programu jest zaangażowanie pracodawców do samokontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i spełniania wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz współpraca z pracodawcami w zakresie poprawy warunków pracy. Laureaci programu prewencyjnego otrzymali dodatkowo ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pakiety ze środkami ochrony indywidualnej.


Najlepsi dostawcy

Najlepsi dostawcy

Długoletnia współpraca z najlepszymi dostawcami towarów oraz niezawodność i terminowość dostaw pozwala nam być konkurencyjną firmą na rynku lokalnym, a nawet szerszym.

25 lat doświadczenia

28 lat doświadczenia

Kierujemy się zasadami rzetelności, uczciwości i wiarygodności w stosunku do klientów, dostawców i pracowników. Zaufało nam wielu klientów indywidualnych, jak również firm.

Współpraca ze szkołami

Współpraca ze szkołami

Współpracujemy z OHP i szkołami kształcącymi młodzież w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Posiadamy niezbędne kwalifikacje i prowadzimy zajęcia praktyczne dla uczniów szkół zawodowych.